Auto centar Giga logo
Auto osiguranje
tehnicki pregled i registracija

 

Osiguranje vozila, auto servis Giga

linija zuta

Tehnički pregled, Auto centar Giga doo je preduzeće kome je osnovna delatnost registracija vozila, osiguranje vozila kao i vršenje tehničkog pregleda za putnička i teretna motorna vozila, motocikle, radne i poljoprivredne mašine, prikolice...

linija bela

Osiguranje vozila Auto centar Giga

linija zuta

Osiguranje od auto odgovornosti je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila. Ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost vlasnika, odnosno korisnika, kada upotrebom motornog vozila pričini štetu trećim licima. Svaki vozač je obavezan da zaključi osiguranje od automobilske odgovornosti, kako bi osiguravajuće društvo sa kojim je zaključen ugovor o "obaveznom osiguranju" umesto njega platilo štetu koju pretrpe treće lice ako je do saobraćajne nesreće došlo njegovom krivicom.

Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju. Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete trećem licu dužan je da nadoknadi vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu. Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

Kao vozač morate da vodite računa o:

 • da koristite vozilo u skladu sa njegovom namenom;
 • upravljajte samo vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije;
 • ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja vozilom;
 • ne upravljajte vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava;
 • ne upravljajte vozilom koje je tehnički neispravno;
 • ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode.

Ako se ne pridržavate ovih osnovnih pravila i propisa, rizikujete da izgubite prava koja vam garantuje polisa osiguranja od auto-odgovornosti. Polisom osiguranja od auto-odgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva kasko osiguranje

Kasko osiguranje

linija zuta

Kasko osiguranje vozila je vid osiguranja koje Vam omogućava da osigurate vozilo od:

 • krađe vozila,
 • loma stakala i farova na vozilu,
 • štete koju ste sami prouzrokovali,
 • štete prouzrokovane od N.N. lica,
 • požara.

Zeleni karton

linija zuta

Zeleni karton možete tražiti pri produženju registracije vozila, ili naknadno kada vam se ukaže potreba za putovanje u inostranstvo. Bez obzira na datum izdavanja, zeleni karton važi do datuma do kojeg važi i polisa obaveznog osiguranja, pa je najbolje zatražiti ga odmah pri produženju registracije vozila.

auto osiguranje

linija bela

100% najpovoljnije u gradu

Kompletnu registraciju završite na jednom mestu, BEZ ODLASKA U MUP. Auto centar Giga daje garanciju na sve naše usluge.

Tehnički pregled i registracija vozila

U savremeno opremljenom ovlašćenom servisu obavite tehnički pregled i registraciju vozila, čamaca i plovila, prikolica, Quad-ova, mopeda, teretnih vozila...

Od sada na dve lokacije

Šajkaška 24,

+381631688038
+381216322349

Tehnički pregled 1


Sedište: Šajkaška 24A Novi Sad
Mobilni telefon: +381 63 16 88 038
Fiksni telefon: +381 21 63 22 349

Tehnički pregled 2


Sedište: Vršačka 52, Novi Sad
Mobilni telefon: +381 60 1688038
Fiksni telefon: +381 21 300 23 19

Radno vreme


Ponedeljak - petak: 08:00 - 17:00
Subota: ne radimo
Nedelja: ne radimo

Social Network


facebook   instagram  

All rights reserved © 2020 Auto centar Giga doo

Design, Studio Digital , Novi Sad